Termeni și condiții de utilizare

Stimate vizitator,

Acest website este proprietatea SC AMA ENERGY INVEST SRL. Prin utilizarea acestuia vă declarați acordul în ceea ce privește respectarea termenilor de utilizare. De aceea vă rugăm să citiți cu atenție și în cazul în care nu sunteți de acord cu aceștia, nu accesați acest website.

În cele ce urmează, “AMA ENERGY INVEST” sau “firma noastră” se referă la proprietarul prezentului website, iar “dumneavoastră” se referă la vizitatorii acestuia.

Prin accesarea sau utilizarea website-ului shop.amaenergy.ro, cât și prin vizualizarea oricarui conținut postat, vă exprimați acordul în ceea ce privește respectarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare, precum și a Politicii de Confidențialitate. Ne rezervăm dreptul să revizuim atât Termenii și Condițiile de Utilizare, cât și Politica de Confidentialitate, de câte ori considerăm necesar fără o notificare prealabilă.

Este permisă descărcarea, vizualizarea, copierea și imprimarea  documentelor de pe acest website, doar dacă informațiile vor fi folosite în scopul promovării imaginii și serviciilor AMA ENERGY INVEST, iar acestea nu vor fi modificate sau alterate sub nici o formă. Altfel, NU este permisă copierea, imprimarea, afișarea, reproducerea,  publicarea, transmiterea sau distribuirea oricărei informații de pe acest website.

Securitatea

Măsurile  de  securitate  utilizate de  firma noastră  au menirea  de a preveni  folosirea  necorespunzatoare,  alterarea   sau pierdera informațiilor pe care le controlăm. Încercăm permanent să îmbunătățim serviciile de securitate, dar mereu   există  riscuri; în consecință, deși eforturile noastre  sunt  îndreptate  spre protejarea datelor dumneavoastra personale, nu  putem garanta 100%  securitatea tuturor transmiterilor de date către sau de pe website-ul nostru.

Drepturile de autor

Marca, logo-ul și denumirea  firmei  noastre,  împreună cu informațiile, imaginile și documentele despre aceasta sunt proprietatea SC AMA ENERGY INVEST SRL. Denumirile altor produse și societăți la care se face referință pe website pot fi marci înregistrate  sau  denumiri  comerciale  ale  respectivilor   proprietari. Accesul   dumneavoastra  la shop.amaenergy.ro  sau  www.amaenergy.ro  nu va fi interpretat drept acordarea unei licențe sau drept de folosire a simbolurilor afișate, în absența acordului scris al proprietarilor acestora.

Mărcile înregistrate

Ne rezervam dreptul asupra  tuturor imaginilor grafice  și textului,  oricaror altor imagini, denumiri comerciale și mărci înregistrate și oricare alte drepturi de proprietate  intelectuală.  Nici o denumire comercială, marcă înregistrată, logo, imagine sau informație nu va fi mprimată sau afișată sub nici o forma fără permisiunea expresă a SC AMA ENERGY INVEST SRL  sau a proprietarilor acestora.

Limitarea raspunderii

În limitele permise de lege, SC  AMA ENERGY INVEST SRL nu va răspunde în niciun caz pentru nici un prejudiciu, fie direct ori indirect, accidental sau secundar, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profit, de bunuri personale (inclusiv date), sau orice alte prejudicii similare rezultate din utilizarea shop.amaenergy.ro și www.amaenergy.ro.

Exonerarea

Prin accesarea și utilizarea acestui  website, vă exprimați acordul în ceea ce privește exonerarea firmei noastre de orice răspundere  în legătură cu eventuale  pretenții  și cheltuieli suportate, inclusiv onorarii de reprezentare, generate de utilizarea shop.amaenergy.ro și  www.amaenergy.ro  sau a oricăror materiale, servicii sau produse puse la dispozitie prin acestea. De asemenea, exonerați AMA ENERGY INVEST SRL  de răspundere în legătură cu orice pretenții pentru plata de daune,  costuri  sau cheltuieli de orice natură, rezultate din materialele, serviciile sau produsele puse la dispoziție prin intermediul website-ului. Astfel, vă exprimați acordul de a renunța la  drepturile care ar limita aplicabilitatea acestei clauze.

Denegarea

Datele  cuprinse  pe  website  au  caracter  informativ.  Pentru  date complete  despre produsele comercializate,  serviciile furnizate  și  activitatea  firmei  noastre vă  rugăm  să  ne contactați la numerele de telefon afișate sau pe adresele de mail. În nici un caz  AMA ENERGY INVEST  nu va fi responsabilă pentru informatiile furnizate pe acest website,  fiecare  utilizator angajându-se să ne contacteze  pentru a obține informații detaliate.  Ne  rezervăm  dreptul de  a modifica  website-ul după propia voință.

Documentele

Toate documentele de pe website (inclusiv, dar fără a se limita la formulare, informații) sunt supuse condițiilor scrise mai sus.

Link-urile către alte website-uri

Firma noastră nu răspunde pentru conținutul, calitatea și integritatea serviciilor oferite prin intermediul altor website-uri și pagini web către care puteți fi condus accesand un link aflat pe shop.amaenergy.ro sau pe www.amaenergy.ro. Pentru orice problemă care poate aparea prin utilizarea respectivelor link-urilor,  utilizatorul  este rugat să  contacteze deținătorii acelor websit-uri, întrucât aceștia răspund pentru serviciile furnizate. De asemenea, menționăm că un link către un website ce nu aparține SC  AMA ENERGY INVEST SRL nu implică susținerea din partea noastră  a respectivului website,  a  produselor sau serviciilor la care se face referire în acesta.

Datele cu caracter personal

SC AMA ENERGY INVEST SRL  păstrează o evidență și  procesează datele personale ale vizitatorilor website-ului, în măsura în care acest lucru este necesar bunei sale funcționări și dezvoltări, dar respectând  confidențialitatea  și  integritatea acestora. Vizitatorul are dreptul de a fi informat  în această privință și de a formula obiecții la procesarea datelor sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Suntem prezenti pe ShopMania - Cumparaturi Online
AMA ENERGY INVEST © 2021